หมายเลข ID หัวข้อ : 00233929 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/05/2020

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าการทำการปรับแอปให้เหมาะสมที่สุด(Optimize apps) (การปรับให้เหมาะกับรายบุคคล) ทำได้สำเร็จหรือไม่

    ให้ใช้ แอปพลิเคชันบริการเพลงของแต่ละราย ทำการตรวจเช็คดูว่า การปรับแอปให้เหมาะสมที่สุด (Optimize apps) (การปรับให้เหมาะกับรายบุคคล) ได้มีการทำสำเร็จแล้ว

    สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการสตรีมเพลงแต่ละราย