หมายเลข ID หัวข้อ : 00233921 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/05/2020

ฉันไม่สามารถทำการปรับแอปให้เหมาะสมที่สุดได้ (Optimize apps) (การทำให้เหมาะกับรายบุคคล)

    ในบาง สภาวะแวดล้อม การทำการปรับแอปให้เหมาะสมที่สุดอาจจะทำไม่ได้ ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้น กรุณาลองทำตามวิธีการต่อไปนี้ิ

    1. ตรวจสอบดูว่าเวอร์ชันของ แอปพลิเคชันบริการเพลงที่ติดตั้งใน อุปกรณ์ของท่านใช้งานได้กับ 360 Reality Audio หรือไม่
    2. ดำเนินการ 360 Reality Audio Setup อีกครั้งจากแอป Headphones Connect