หมายเลข ID หัวข้อ : 00232458 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2021

เสียงมีการตัดหรือมี เสียงรบกวนเกิดขึ้นในระหว่างที่เล่นเพลงใน หูฟัง Truly wireless ของฉัน

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ชุดหูฟัง ไร้สายใช้วิธีการรับส่งสัญญาณ Bluetooth พร้อมกันทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นการปรับปรุงเสถียรภาพ การเชื่อมต่อ Bluetooth ให้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ หูฟังธรรมดาอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เสียงอาจจะมีการขาดตอน หรือไม่มีเสียงออกมาเลย ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • เมื่อท่านอยู่ใน สภาวะแวดล้อมที่ไม่เสถียร (สนามบิน สถานีรถไฟ หรือในรถไฟ เป็นต้น) และชุดหูฟังของท่านอยู่ใกล้กับอุปกรณ์เสียงไร้สายอันอื่น
  • เมื่อ ชุดหูฟังนั้นอยู่ใน สภาวะแวดล้อมที่มีสัญญาณ Wi-Fi คลื่นไมโครเวฟ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้ Wi-Fi จำนวนมาก

  ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาเหล่านี้ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องเสียงนี้:

  • เฉพาะ WF-1000XM3 เท่านั้น:
   การอัปเดตซอฟต์แวร์ของชุดหูฟังไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้ ท่านสามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของชุดหูฟังได้โดยใช้แอป Sony | Headphones Connect สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้ดูที่หน้า ผลิตภัณฑ์ของ ชุดหูฟังใน เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony

  • เชื่อมต่อชุดหูฟังกับอุปกรณ์ Bluetooth ใหม่อีกครั้ง

   1. ใส่ชุดหูฟังนั้นเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟและปิดฝาไว้
   2. นำชุดหูฟังออกจากกล่องสำหรับชาร์จไฟ และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ใหม่อีกครั้ง
  • ตั้งโหมดคุณภาพเสียงของชุดหูฟัง ไปที่ เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน (Priority on stable connection)

   1. เปิดแอป Sony | Headphones Connect  ขึ้นมา
   2. ตั้งโหมดคุณภาพเสียงของชุดหูฟัง ไปที่ เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน (Priority on stable connection)
  • เฉพาะ WF-XB700 เท่านั้น:
   ถ้า อุปกรณ์ Bluetoothของท่านเป็น Walkman หรือ สมาร์ทโฟน Android ให้ตั้งโหมดคุณภาพเสียงไปที่ โหมดเลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน (Priority on stable connection) ถ้าหากท่านเลือก การเข้ารหัสสัญญาณเสียงใน อุปกรณ์ Bluetoothของท่าน ขั้นแรกให้ลองเลือกเป็น AACแต่ถ้าไม่มีให้เลือกเป็น SBC

   หมายเหตุ:

   • ชุดหูฟังไม่รองรับการใช้แอป Sony | Headphones Connect ท่านจึงไม่สามารถใช้แอปนั้นเพื่อตั้งโหมด คุณภาพเสียงได้
   • ขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์ Bluetooth ท่านอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง การตั้งค่าได้ ให้อ้างอิงกับคู่มือของ อุปกรณ์ Bluetooth สำหรับรายละเอียดในวิธีการเปลี่ยน การตั้งค่า
  • เนื่องจากเสียงอาจจะมีการขาดหายไป ถ้ามีการรบกวนของคลื่นวิทยุ ให้ปิด อุปกรณ์ LAN ไร้สายที่อยู่ใกล้เคียงไปก่อน

  • ร่างการของมนุษย์สามารถจะปิดกั้นเสาอากาศของ อุปกรณ์ Bluetooth ได้และเป็นตัดขัดขวางการสื่อสารของ Bluetooth ได้ทำให้เสียงมีการขาดหาย เพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ ให้นำชุดหูฟังของท่านเข้าไปใกล้กับ อุปกรณ์ Bluetooth ให้มากขึ้น

  • ปิดแอปทั้งหมดที่ท่านไม่ได้ใช้งาน และเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ Bluetooth ใหม่

  • เมื่อท่านฟังเพลงโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และเสียงมีการขาดหาย ให้ปิดแอปพลิเคชันและหน้าต่างทั้งหมดที่ไม่จำเป็น และจากนั้นให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นใหม่

  • ถ้าไม่มีเสียงหรือหยุดการเล่นเพลงลงไปชั่วคราวเมื่อใช้ อุปกรณ์ Bluetooth หรือ ชุดหูฟัง ให้ทำการเริ่มเล่นใหม่อีกครั้ง

  • เสียงรบกวนอาจจะเกิดขึ้นได้ ถ้าหากมี อุปกรณ์ใกล้เคียงที่ส่งคลื่นอัลตราโซนิกออกมา ในกรณีนี้ ให้ปิด ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) และ โหมดเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Mode)

  • ถ้า อุปกรณ์ Bluetoothของท่านมีอยู่ในรายการด้านล่างนี้ ตรวจดูให้แน่ใจว่า ซอฟต์แวร์ได้มีการ อัปเดตเป็น เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ที่ระบุแล้ว สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการ อัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้ดูที่หน้าเว็บไซต์สนับสนุนของ Sony สำหรับ อุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน

   เครื่องเล่นเพลงดิจิทัล
   ชื่อรุ่นเวอร์ชันของซอฟต์แวร์
   DMP-Z11.02 หรือที่ใหม่กว่า
   เครื่อง Walkman
   ชื่อรุ่นเวอร์ชันของซอฟต์แวร์
   NW-WM1A
   NW-WM1Z
   3.02 หรือที่ใหม่กว่า
   NW-ZX3002.02 หรือที่ใหม่กว่า
   NW-A55
   NW-A56HN
   NW-A57
   1.02 หรือที่ใหม่กว่า

  หมายเหตุ:

  • เมื่อ ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) มีการตั้งไว้เป็น เปิด (On) ท่านอาจจะได้ยินเสียง White noise เสียงรบกวนทางไฟฟ้าเบา ๆ ที่มีเสียงไฟฟ้าสถิตต่อเนื่อง เสียงรบกวน White noise นี้เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นคุณสมบัติของ ฟังก์ชัน  ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติของ ชุดหูฟังแต่อย่างใด ถ้าหากท่านรำคาญ เสียงรบกวน White noise นี้ ให้ใช้ ชุดหูฟังที่ตั้ง ฟังก์ชัน  ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ไปที่ ปิด (OFF)
  • เมื่อท่านใช้ ชุดหูฟังในระหว่างที่กำลังเดินหรือวิ่ง อาจจะได้ยินเสียงการสั่นสะเทือน ตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย สิ่งนี้เกิดจากคุณสมบัติของ ชุดหูฟังร่วมกับการสั่นสะเทือนของการเคลื่อนไหว และไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด
  • เมื่อตั้ง  ฟังก์ชันตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ไปที่ เปิด (ON)หรือตั้ง  การควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control) ไปที่  เปิด (ON)เสียงรบกวนของลมอาจจะดังขึ้นตามสภาวะของการใช้งานได้ ในกรณีนี้ ให้ตรวจดูดังนี้:
   • WF-1000XM3: ขยับแถบเลื่อนไปที่  การลดสัญญาณรบกวนของลม (Wind Noise Reduction) ในการตั้งค่า การควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control) ถ้าหาก เสียงรบกวนของลมยังลดลงไม่ดีพอโดยวิธีนี้ ให้ปิด ฟังก์ชัน  ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) และ การตั้งค่าของ การควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control)
   • WF-SP800N: ปิดฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) และ การตั้งค่า การควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control)