หมายเลข ID หัวข้อ : 00230028 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2020

ไม่ได้ยินเสียงจาก ชุดหูฟังไร้สายหนึ่งหรือทั้งสองด้าน (WF-1000XM3, WF-SP800N, WF-XB700)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ถ้าหากไม่มีเสียง หรือได้ยินเสียงได้เฉพาะหนึ่งด้านของ ชุดหูฟัง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  ข้อสำคัญ: สำหรับ WF-1000XM3, ถ้าหากปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ Windows 10 การอัปเดต ซอฟต์แวร์ไปเป็นเวอร์ชัน 1.3.0 หรือที่ใหม่กว่าอาจจะช่วยแก้ปัญหาได้
  เข้าไปดูที่  หน้ารุ่นเครื่องในเว็บไซต์สนับสนุนของ Sony  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม และใช้แอป Sony | Headphones Connect เพื่อหาการอัปเดต

  • ใส่ชุดหูฟังนั้นเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟและปิดฝาไว้
   เมื่อปิดฝาไว้ ให้รอสองสามวินาที จากนั้นถอดออก และทำการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ที่ต้องการ

  • ทำการรีเซ็ต ชุดหูฟัง
   เลือกรุ่นเครื่องของท่านเพื่อดูรายละเอียด:

   WF-1000XM3

   WF-SP800N

   WF-XB700

  • ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นให้สูงขึ้นไปอีก

  • ถ้าหากใช้แอปกับอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ และไม่มีเสียงออกมา ให้ตรวจเช็คกับแอปตัวอื่นดู

  • ตรวจเช็คดูว่า การเชื่อมต่อ Bluetooth ทำได้หรือไม่ กับอุปกรณ์ที่ท่านเชื่อมต่อด้วย

  • ตรวจเช็คดูว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นมีการเล่นเพลงอยู่หรือไม่

  • ชาร์จไฟให้กับชุดหูฟัง
   หมายเหตุ:

   • เมื่อทำการชาร์จไฟ ให้ใส่ชุดหูฟังนั้นเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟและปิดฝาไว้

   • เชื่อมต่อกล่องสำหรับชาร์จไฟเข้ากับเต้ารับไฟ AC หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB Type-C ที่ให้มา

  • รีเซ็ต ชุดหูฟัง และนับคู่ใหม่อีกครั้ง
   เลือกรุ่นเครื่องของท่านเพื่อดูรายละเอียด:

   WF-1000XM3

   WF-SP800N

   WF-XB700