ชนิด
Closed Hybrid
ปลั๊ก
Gold plated L-shaped stereo mini plug
ค่าความต้านทานเสียง
40ohm (1kHz)
ตัวขับเสียง
Hybrid 2 Way
น้ำหนัก (ไม่รวมสาย)
ประมาณ 7 กรัม
เพาเวอร์ที่สามารถรับได้
100mW
ค่า Sensitivity
105dB/mW
ช่วงตอบสนองความถี่
5-25,000 เฮิร์ต
สายหูฟัง
OFC, Y-type 1.2m