หมายเลข ID หัวข้อ : 00246679 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/06/2020

ปัญหาหายไปหรือไม่ หลังการเปิดฟังก์ชันตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling)?

  การใช้ทัช เซนเซอร์หรือปุ่ม บนชุดหูฟังเปิดฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling)
  หมายเหตุ: ชื่อของขั้นตอนหรือปุ่มจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่อง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง:

  ตัวอย่างของ WF-1000XM3
  ในขณะที่ใส่ตัวชุดหูฟัง แตะที่ทัช เซนเซอร์ทางด้าน L จนกระทั่งท่านได้ยินเสียงแนะนำ "Noise canceling"
  ใน การตั้งค่าเริ่มต้น ท่านสามารถสลับ ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) และ เสียงรอบข้าง (Ambient Sound) ได้โดยการแตะที่ทัชเซนเซอร์ด้าน L
  รูปภาพแสดงการแตะที่ทัชเซนเซอร์ของ WF-1000XM3

  ตัวอย่างของ WH-H910N
  กดที่ปุ่ม C (custom) ซ้ำ ๆ เพื่อเปิดฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling)

  รูปภาพแสดงปุ่ม C (custom) ของ WH-H910N

  ถ้าหากท่านไม่สามารถสลับฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ได้:


  กลับไปที่เมนูหลัก