หมายเลข ID หัวข้อ : 00242189 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/06/2020

ไมโครโฟนทำงานหรือไม่ เมื่อท่านเปิดเสียงในแอปพลิเคชัน บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่?