หมายเลข ID หัวข้อ : 00233957 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/05/2020

ฉันจะทำอะไรได้บ้าง ถ้าฉันไม่สามารถถ่ายภาพใบหูของฉันได้ตามที่้ต้องการ?

    ให้ถ่ายภาพใบหูตามคำแนะนำของเสียงแนะนำนั้น ถ้าหากท่านไม่สามารถ ถ่ายภาพใบหูของท่านได้สำเร็จ แม้จะทำตามคำแนะนำต่างๆ แล้ว ให้เลือกที่ MANUAL SHOOTING และขอให้บุคคลอื่นทำการถ่ายภาพใบหูของท่านเพื่อให้ได้ภาพที่แม่นยำ