หมายเลข ID หัวข้อ : 00230000 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/08/2020

เสียงมีการดีเลย์จากชุดหูฟังเมื่อดูภาพยนตร์

    เนื่องจากเป็นคุณลักษณะของ เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth เสียงอาจจะมีการดีเลย์เมื่อรับชมวีดีโอ
    นอกจากนี้ ยังมีการดีเลย์เล็กน้อยได้ ในการตัดสายการรับโทรศัพท์เมื่อทำการโทรศัพท์หรือในระหว่างการเล่นเพลง