• อุปกรณ์ที่แนบมาด้วย

    ยางซิลิโคนเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับหูถึง 4 ขนาด SS,S,M,L,ยางหุฟังแบบเพิ่มคุณภาพเสียง Noise isolation ถึง 3 ขนาด S,M,L,ตัวเก็บสาย,คลิปหนีบ,กระเป๋าและคู่มือ

   • ชนิด

    แบบสอดหูและมีตัวขับสัญญาณเสียงถึง 2 รูปแบบ

   • ปลั๊ก

    หัวปลั๊กเป็น L Shape ขนาดเล็ก

   • ค่าความต้านทานเสียง

    12 โอห์มที่ 1 กิโลเฮิร์ตซ

   • ตัวขับเสียง

    ตัวขับสัญญาณเสียง 2 รูปแบบ เสียงกลางใสและทุ้มลึก

   • ความยาวสาย

    1.2 ม.

   • Power Handling Capacity

    100mW

   • น้ำหนัก (ไม่รวมสาย)

    ประมาณ 6 กรัม

   • ค่า Sensitivity

    108dB (150mV)

   • ช่วงตอบสนองความถี่

    4-25,000 เฮิร์ตซ

   • สายหูฟัง

    สายหูฟังยาวแบบอ้อมคอได้