หมายเลข ID หัวข้อ : 00223803 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2020

เลือกชุดหูฟังของท่าน

  TRULY WIRELESS
  (WF-1000X / WF-SP700N)

  TRULY WIRELESS
  (WF-SP900*)

  Truly Wireless (WF-1000X, WF-SP700N)Truly Wireless (WF-SP900)

  TRULY WIRELESS
  (WF-1000XM3*)

  HEADBAND / IN-EAR

  Truly Wireless (WF-1000XM3)หูฟังแบบคาดศีรษะ (Headband) หรือ แบบใส่ในหู ื(In Ear)


  *สำหรับ WF-SP900, WF-1000XM3
  การอัปเดต เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ (เฟิร์มแวร์) ของชุดหูฟังไปเป็นอันล่าสุด อาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ทำการอัปเดตก่อนที่จะไปทำในขั้นตอนถัดไป

   

   

  กลับไปที่เมนูหลัก