ชนิด
Dynamic, Open-Air
ค่าความต้านทานเสียง
24 โอห์ม
ตัวขับเสียง
30 ม.ม.
น้ำหนัก (ไม่รวมสายสัญญาณ)
ประมาณ 30 กรัม
ความยาวสาย
1.0 เมตร
Power Handling Capacity
1.0W
ค่า Sensitivity
105dB/mW
ช่วงตอบสนองความถี่
14-24,000Hz