• ชนิด

    Dynamic, Open-Air

   • ค่าความต้านทานเสียง

    24 โอห์ม

   • ตัวขับเสียง

    30 ม.ม.

   • น้ำหนัก (ไม่รวมสายสัญญาณ)

    ประมาณ 30 กรัม

   • ความยาวสาย

    1.0 เมตร

   • Power Handling Capacity

    1.0W

   • ค่า Sensitivity

    105dB/mW

   • ช่วงตอบสนองความถี่

    14-24,000Hz