หมายเลข ID หัวข้อ : 00223828 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/06/2019

ให้ตรวจเช็คดูสถานะของไฟแสดงสถานะเมื่อท่านเปิดตัวเฮดเซ็ตขึ้นมาหลังการรีเซ็ต

  เมื่อท่าน รีเซ็ตตัวเฮดเซ็ต, เครื่องจะกลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงานและข้อมูลการจับคู่ Bluetooth ทั้งหมดจะถูกลบหายไป ตำแหน่งของไฟเพาเวอร์และวิธีการรีเซ็ตแตกต่างกันไปตามเครื่องเฮดเซ็ตรุ่นนั้น ๆ สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.

  ตัวอย่าง) วิธีการรีเซ็ต WH-1000XM2

  1. ปิดตัวเฮดเซ็ตในขณะที่ไม่ได้ต่อสาย USB ไว้
  2. กดที่ปุ่ม  (power) และปุ่ม NC/AMBIENT ไว้พร้อมกันและกดค้างไว้อย่างน้อย 7 วินาที

  3. เมื่อการรีเซ็ตเสร็จสิ้น, ไฟ(สีน้ำเงิน) จะกะพริบ 4 ครั้ง

   

   

  กลับไปที่เมนูหลัก