หมายเลข ID หัวข้อ : 00223858 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/06/2019

ท่านใช้ตัวเฮดเซ็ตในสถานที่มีผู้คนคับคั่งหรือไม่?

  • ใช่ ใช้ในสถานที่มีผู้คนมาก

   ถ้าหากท่านใช้ตัวเฮดเซ็ตนี้ในสถานที่มีผู้คนคับคั่ง(ในขบวนรถไฟที่คนแน่น,ถนนที่การจราจรคับคั่งในเวลาเร่งด่วน ฯลฯ), ผู้คนที่อยู่รอบตัวท่านจะเป็นตัวกีดขวางการสื่อสารของ Bluetooth, ทำให้เสียงเกิดการกระโดดหรือมีนอยส์รบกวนได้ ถ้าหากปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อใช้ตัวเฮดเซ็ตนี้ที่บ้านหรือสถานที่มีผู้คนไม่มาก แสดงว่าไม่ได้เป็นปัญหาที่ตัวเฮดเซ็ต

  • ไม่ใช่ ฉันไม่ได้อยู่ในที่มีผู้คนมาก

   

   

  กลับไปที่เมนูหลัก