หมายเลข ID หัวข้อ : 00223678 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/06/2019

ไฟเพาเวอร์มีการกะพริบหรือไม่เมื่อท่านเปิดตัวเฮดเซ็ตขึ้นมา?

    ตำแหน่งและสีของไฟเพาเวอร์จะแตกต่างกันไปตามตัวผลิตภัณฑ์ สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.

    ตัวอย่าง) ตำแหน่งไฟเพาเวอร์ของ WH-1000XM2

     

     

    กลับไปที่เมนูหลัก