• อุปกรณ์ที่แนบมาด้วย

    ฟองน้ำรองหู

   • ชนิด

    Dynamic, Open

   • ค่าความต้านทานเสียง

    16 โอห์ม

   • ตัวขับเสียง

    13.5 ม.ม.

   • น้ำหนัก (ไม่รวมสายสัญญาณ)

    ประมาณ 6 กรัม

   • Power Handling Capacity

    0.1W

   • ค่า Sensitivity

    104dB/mW

   • ช่วงตอบสนองความถี่

    18-22,000Hz