• อุปกรณ์ที่แนบมาด้วย

    Earphone Holder, Airline Plug Adaptor, Silicon Earbuds (Sx2, Mx2, Lx2), Carrying Pouch/Compact Case

   • ชนิด

    Dynamic, Closed, Lateral in-ear

   • ค่าความไว (ขณะปิด)

    100dB/mW

   • Impedance (ขณะปิด)

    8ohms at 1Khz

   • น้ำหนัก (ไม่รวมสายสัญญาณ)

    ประมาณ 39 กรัม (รวมแบตเตอรี่)

   • Impedance (ขณะเปิด)

    20ohms at 1Khz

   • ความยาวสาย

    1.5 ม.

   • Power Handling Capacity

    0.5W

   • ค่าความไว (ขณะเปิด)

    102dB/mW

   • Frequency Response

    8-22,000Hz

   • Driver Unit

    13.5 ม.ม.