หมายเลข ID หัวข้อ : 00129734 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/04/2019

วิธีการรับฟังเพลงจากอุปกรณ์โมบายผ่านอุปกรณ์ที่ใช้ NFC ได้ โดยการเชื่อมต่อแบบ one-touch.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน Near Field Communication (NFC) ไม่ได้มีให้ในอุปกรณ์โมบายครบทุกรุ่น. เพื่อจะดูว่าอุปกรณ์ของท่าน ใช้งานร่วมกันได้กับฟังก์ชัน NFC หรือไม่, ให้ตรวจเช็คกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์โมบายนั้น.

โดยการถืออุปกรณ์โมบายที่ใช้งานร่วมกันได้กับ NFC เข้าไปใกล้กับเครื่องหมาย N-Mark บนตัวเครื่อง, ตัวเครื่องนั้นและอุปกรณ์โมบายจะทำการจับคู่และเชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยการเชื่อมต่อทาง Bluetooth.

 1. ปลดล็อกหน้าจออุปกรณ์โมบาย.
 2. เปิดฟังก์ชัน NFC ของอุปกรณ์ขึ้นมา.

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในวิธีการเปิดฟังก์ชัน NFC ของอุปกรณ์โมบาย, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์โมบายนั้น.

 3. ถืออุปกรณ์โมบายนั้นให้เข้าใกล้กับเครื่องหมาย N-Mark บนตัวเครื่องจนกระทั่งอุปกรณ์โมบายนั้นสั่นหรือเล่นเสียงสั้น ๆ ออกมา.

  • ตัวอย่างของเครื่องหมาย N-Mark บนตัวเครื่อง
   รูปภาพประกอบ
   CMT-BT80W/BT80WB/BT60/BT60B
   รูปภาพประกอบ
   ระบบ โฮมเธียเตอร์ บลูเรย์
   รูปภาพประกอบ
   GTK-N1BT
   รูปภาพประกอบ
   HT-CT660
   รูปภาพประกอบ
   LBT-GPX77/GPX55, MHC-GPX88/GPX77/GPX55/GPX33/GZX88D/GZX55D/GZX33D
   รูปภาพประกอบ
   SHAKE-5/33/55/77
   รูปภาพประกอบ
   HT-M77/M55/M22
   รูปภาพประกอบ
   ICF-CS20BT/XDR-DS21BT

  หมายเหตุ:

  • ให้อ้างอิงกับคู่มือของอุปกรณ์โมบายสำหรับตำแหน่งที่กำหนดให้ทำการแตะบนอุปกรณ์โมบายนั้น.
  • ถ้าหากการจับคู่และการเชื่อมต่อ Bluetooth ล้มเหลว ให้ทำดังต่อไปนี้.
   • ถ้าหากอุปกรณ์ที่เป็นรีโมตของท่านมีเวอร์ชันของ OS เก่ากว่า Android 4.1, ให้ทำการดาวน์โหลดและเริ่มการทำงานของแอปปลิเคชัน NFC Easy Connect.
    NFC Easy Connect เป็นแอปปลิเคชันฟรีสำหรับอุปกรณ์รีโมท Android ที่สามารถหาได้จาก Google Play. (แอปปลิเคชันนี้ อาจจะไม่มีให้ในบางประเทศ/ภูมิภาค.)
   • ให้ถอดเคสใส่โทรศัพท์ใด ๆ ที่มีอยู่ออกไปจากอุปกรณ์นั้น.
 4. เริ่มทำการเล่นกลับบนตัวอุปกรณ์โมบาย.

  หมายเหตุ: ตัวเครื่องจะได้รับการรองรับและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ NFC ได้เพียงครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น.