หมายเลข ID หัวข้อ : 00223563 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/12/2019

เลือกชุดหูฟังของท่านจากด้านล่าง

  TRULY WIRELESS
  (WF-1000X / WF-SP700N / WF-SP900 *1)

  TRULY WIRELESS
  (WF-1000XM3 *2)

  HEADBAND/IN-EAR
  (Wireless)

  HEADBAND/IN-EAR
  (Wired)


  *1
  สำหรับ WF-SP900
  ถ้าหากสถานการณ์ต่อไปนี้ น่าจะเป็นสาเหตุของปัญหา ให้ทำความสะอาดแผ่นตาข่ายด้วยน้ำประปาที่ไหลอ่อน ๆ

  • วัสดุแปลกปลอม (เช่นขี้หู) มีการเกาะในส่วนต่าง ๆ ของหูฟัง
  • น้ำเข้าไปด้านในของส่วนต่าง ๆ ของหูฟัง

  นอกจากนี้ สำหรับวิธีการดูแลและทำความสะอาด เครื่องเล่น หลังการเล่นกีฬา (ว่ายน้ำหรือการวิ่ง ฯลฯ) ให้อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)

  *2
  สำหรับ WF-1000XM3
  การอัปเดต เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ ชุดหูฟังไปเป็นอันล่าสุด อาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ทำการอัปเดตก่อนที่จะไปทำในขั้นตอนถัดไป

   

   

  กลับไปที่เมนูหลัก