หมายเลข ID หัวข้อ : 00249764 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/04/2021

การแก้ปัญหาเรื่องหูฟัง Truly Wireless ไม่ทำการชาร์จไฟ

  หน้านี้จะแสดงวิธีการแก้ปัญหาสำหรับปัญหาหูฟัง Truly Wireless ไม่สามารถชาร์จไฟได้

  รูปภาพของ WF-1000X รูปภาพของ WF-1000XM3 รูปภาพของ WF-H800 รูปภาพของ WF-SP700N รูปภาพของ WF-SP800N รูปภาพของ WF-SP900 รูปภาพของ WF-XB700

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหานี้:

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  การอัปเดตซอฟต์แวร์ของหูฟังไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด อาจจะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ทำการอัปเดตก่อนที่จะไปทำในขั้นตอนถัดไป

  WF-SP900

  หมายเหตุ: ถ้าท่านใส่ หูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟโดยที่มือของท่านปิดตัว เซนเซอร์ระยะใกล้หนึ่งหรือทั้งสองอัน หูฟังนั้นอาจจะไม่เริ่มต้นทำการชาร์จไฟ เมื่อใส่ หูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ ต้องมั่นใจว่ามือของท่านไม่ได้ปิดตัว เซนเซอร์ระยะใกล้ (Proximity sensors) (A)
  รูปภาพแสดงตำแหน่งของตัว เซนเซอร์ระยะใกล้ของ WF-SP900

  หมายเหตุ: ถ้ามี "ขออภัย ไม่มีดาวน์โหลดให้กับ ผลิตภัณฑ์นี้ในตอนนี้ (Unfortunately, there currently are no downloads for this product)” แสดงขึ้นมาในหน้าดาวน์โหลด ให้ไปในขั้นตอนถัดไป

  วิธีแก้ปัญหา

  1. ไฟเพาเวอร์กะพริบหรือไม่เมื่อท่านใส่หูฟังเข้าไปในตัวกล่องสำหรับชาร์จไฟหรือไม่?
   รูปภาพแสดง ตัวแสดงสถานะของกล่องสำหรับชาร์จไฟของ WF-1000X กำลังกะพริบ รูปภาพแสดง ตัวแสดงสถานะของกล่องสำหรับชาร์จไฟของ WF-1000XM3 กำลังกะพริบ รูปภาพแสดง ตัวแสดงสถานะของกล่องสำหรับชาร์จไฟของ WF-H800 กำลังกะพริบ รูปภาพแสดง ตัวแสดงสถานะของกล่องสำหรับชาร์จไฟของ WF-SP700N กำลังกะพริบ รูปภาพแสดง ตัวแสดงสถานะของกล่องสำหรับชาร์จไฟของ WF-SP800N กำลังกะพริบ รูปภาพแสดง ตัวแสดงสถานะของกล่องสำหรับชาร์จไฟของ WF-SP900 กำลังกะพริบ รูปภาพแสดง ตัวแสดงสถานะของกล่องสำหรับชาร์จไฟของ WF-XB700 กำลังกะพริบ

   ตัวแสดงสถานะกะพริบ

   WF-1000X

   ทำการชาร์จไฟ หูฟังที่อุณหภูมิระหว่าง 5 °C และ 35 °C (41 ºF ถึง 95 ºF) เท่านั้น ถ้าทำการชาร์จไฟในอุณหภูมิที่เกินช่วงสำหรับการชาร์จไฟ หูฟังจะตรวจพบความผิดปกติและ ตัวแสดงสถานะจะกะพริบ เมื่อท่านสังเกตเห็นว่า กล่องสำหรับชาร์จไฟเย็นหรือร้อนเกินไป ให้ปล่อยทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนานประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมง หลังการกลับไปอยู่ในช่วงอุณหภูมิปกติสำหรับการชาร์จไฟ แต่ปัญหายังไม่หายไป แสดงว่าอาจจะต้องได้รับบริการตรวจซ่อมแล้ว

   WF-1000XM3

   ทำการชาร์จไฟ หูฟังที่อุณหภูมิระหว่าง 5 °C และ 35 °C (41 ºF ถึง 95 ºF) เท่านั้น ถ้าทำการชาร์จไฟในอุณหภูมิที่เกินช่วงสำหรับการชาร์จไฟ หูฟังจะตรวจพบความผิดปกติและ ตัวแสดงสถานะจะกะพริบ เมื่อท่านสังเกตเห็นว่า กล่องสำหรับชาร์จไฟเย็นหรือร้อนเกินไป ให้ปล่อยทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนานประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมง หลังการกลับไปอยู่ในช่วงอุณหภูมิปกติสำหรับการชาร์จไฟ แต่ปัญหายังไม่หายไป แสดงว่าอาจจะต้องได้รับบริการตรวจซ่อมแล้ว

   ถ้า ตัวแสดงสถานะของกล่องสำหรับชาร์จไฟดับไปทันที่ หลังการกะพริบ แบตเตอรี่ของกล่องสำหรับชาร์จไฟนั้นอาจจะเหลืออยู่ต่ำ
   ไปที่ขั้นตอนที่ 4.

   WF-H800

   ทำการชาร์จไฟ หูฟังที่อุณหภูมิระหว่าง 5 °C และ 35 °C (41 ºF ถึง 95 ºF) เท่านั้น ถ้าทำการชาร์จไฟในอุณหภูมิที่เกินช่วงสำหรับการชาร์จไฟ หูฟังจะตรวจพบความผิดปกติและ ตัวแสดงสถานะจะกะพริบ เมื่อท่านสังเกตเห็นว่า กล่องสำหรับชาร์จไฟเย็นหรือร้อนเกินไป ให้ปล่อยทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนานประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมง หลังการกลับไปอยู่ในช่วงอุณหภูมิปกติสำหรับการชาร์จไฟ แต่ปัญหายังไม่หายไป แสดงว่าอาจจะต้องได้รับบริการตรวจซ่อมแล้ว

   ถ้า ตัวแสดงสถานะของกล่องสำหรับชาร์จไฟดับไปทันที่ หลังการกะพริบ แบตเตอรี่ของกล่องสำหรับชาร์จไฟนั้นอาจจะเหลืออยู่ต่ำ
   ไปที่ขั้นตอนที่ 4.

   WF-SP700N

   ทำการชาร์จไฟ หูฟังที่อุณหภูมิระหว่าง 5 °C และ 35 °C (41 ºF ถึง 95 ºF) เท่านั้น ถ้าทำการชาร์จไฟในอุณหภูมิที่เกินช่วงสำหรับการชาร์จไฟ หูฟังจะตรวจพบความผิดปกติและ ตัวแสดงสถานะจะกะพริบ เมื่อท่านสังเกตเห็นว่า กล่องสำหรับชาร์จไฟเย็นหรือร้อนเกินไป ให้ปล่อยทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนานประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมง หลังการกลับไปอยู่ในช่วงอุณหภูมิปกติสำหรับการชาร์จไฟ แต่ปัญหายังไม่หายไป แสดงว่าอาจจะต้องได้รับบริการตรวจซ่อมแล้ว

   WF-SP800N

   ทำการชาร์จไฟ หูฟังที่อุณหภูมิระหว่าง 5 °C และ 35 °C (41 ºF ถึง 95 ºF) เท่านั้น ถ้าทำการชาร์จไฟในอุณหภูมิที่เกินช่วงสำหรับการชาร์จไฟ หูฟังจะตรวจพบความผิดปกติและ ตัวแสดงสถานะจะกะพริบ เมื่อท่านสังเกตเห็นว่า กล่องสำหรับชาร์จไฟเย็นหรือร้อนเกินไป ให้ปล่อยทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนานประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมง หลังการกลับไปอยู่ในช่วงอุณหภูมิปกติสำหรับการชาร์จไฟ แต่ปัญหายังไม่หายไป แสดงว่าอาจจะต้องได้รับบริการตรวจซ่อมแล้ว

   ถ้า ตัวแสดงสถานะของกล่องสำหรับชาร์จไฟดับไปทันที่ หลังการกะพริบ แบตเตอรี่ของกล่องสำหรับชาร์จไฟนั้นอาจจะเหลืออยู่ต่ำ
   ไปที่ขั้นตอนที่ 4.

   WF-SP900

   • หากหลอดไฟหรือไฟชาร์จกะพริบซ้ำสองครั้ง:
    ชาร์จหูฟังที่อุณหภูมิระหว่าง 5 °C และ 35 °C (41 ºF ถึง 95 ºF) เท่านั้น ถ้าหากท่านทำ การชาร์จไฟในช่วงอุณหภูมิที่เกิน ฟังก์ชันป้องกันของหูฟังจะทำงานเพื่อป้องกันแบตเตอรี่ของกล่องสำหรับชาร์จไฟไม่ให้เกิดความเสื่อมหรือเสียหาย ปล่อยกล่องสำหรับชาร์จไฟไว้ที่อุณหภูมิห้องนานประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมง ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะจำเป็นต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว
   • หากไฟชาร์จกะพริบช้าๆ:
    แบตเตอรี่ของกล่องสำหรับชาร์จไฟเหลือน้อย
    ไปที่ขั้นตอนที่ 4.

   WF-XB700

   ทำการชาร์จไฟ หูฟังที่อุณหภูมิระหว่าง 5 °C และ 35 °C (41 ºF ถึง 95 ºF) เท่านั้น ถ้าทำการชาร์จไฟในอุณหภูมิที่เกินช่วงสำหรับการชาร์จไฟ หูฟังจะตรวจพบความผิดปกติและ ตัวแสดงสถานะจะกะพริบ เมื่อท่านสังเกตเห็นว่า กล่องสำหรับชาร์จไฟเย็นหรือร้อนเกินไป ให้ปล่อยทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนานประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมง หลังการกลับไปอยู่ในช่วงอุณหภูมิปกติสำหรับการชาร์จไฟ แต่ปัญหายังไม่หายไป แสดงว่าอาจจะต้องได้รับบริการตรวจซ่อมแล้ว

   ถ้า ตัวแสดงสถานะของกล่องสำหรับชาร์จไฟดับไปทันที่ หลังการกะพริบ แบตเตอรี่ของกล่องสำหรับชาร์จไฟนั้นอาจจะเหลืออยู่ต่ำ
   ไปที่ขั้นตอนที่ 4.

   ตัวแสดงสถานะไม่กะพริบ แต่ติดสว่างหรือดับลงไป
   ไปที่ขั้นตอนที่ 2.
  2. ตัวแสดงสถานะติดสว่างเมื่อท่านปิดฝาของกล่องสำหรับชาร์จไฟ รอประมาณ 30 วินาที และเปิดฝาอีกครั้งหรือไม่?
   ตรวจดูสถานะกับ ตัวแสดงสถานะของหูฟัง

   ตัวแสดงสถานะติดสว่าง
   รูปภาพแสดง ตัวแสดงสถานะของ WF-1000X ติดสว่าง รูปภาพแสดง ตัวแสดงสถานะของ WF-1000XM3 ติดสว่าง รูปภาพแสดง ตัวแสดงสถานะของ WF-H800 ติดสว่าง รูปภาพแสดง ตัวแสดงสถานะของ WF-SP700N ติดสว่าง รูปภาพแสดง ตัวแสดงสถานะของ WF-SP900 ติดสว่างการชาร์จไฟเริ่มต้นได้แล้ว รอจนกระทั่ง หูฟังทำการชาร์จไฟจนเต็ม
   เมื่อการชาร์จไฟเสร็จสิ้นไฟจะดับลงไป
   ตัวแสดงสถานะไม่ติดสว่าง หรือติดสว่างเพียงด้านเดียวของ หูฟัง
   รูปภาพแสดง ตัวแสดงสถานะของ WF-1000X ไม่ติดสว่าง รูปภาพแสดง ตัวแสดงสถานะของ WF-1000XM3 ไม่ติดสว่าง รูปภาพแสดง ตัวแสดงสถานะของ WF-H800 ไม่ติดสว่าง รูปภาพแสดง ตัวแสดงสถานะของ WF-SP700N ไม่ติดสว่าง รูปภาพแสดง ตัวแสดงสถานะของ WF-SP900 ไม่ติดสว่างไปที่ขั้นตอนที่ 3.
   ตัวแสดงสถานะติดสว่าง และจากนั้นดับลงไปทันที
   รูปภาพแสดง ตัวแสดงสถานะของ WF-1000X เปลี่ยนจากติดสว่างเป็นดับลงไป รูปภาพแสดง ตัวแสดงสถานะของ WF-1000XM3 เปลี่ยนจากติดสว่างเป็นดับลงไป รูปภาพแสดง ตัวแสดงสถานะของ WF-H800 เปลี่ยนจากติดสว่างเป็นดับลงไป รูปภาพแสดง ตัวแสดงสถานะของ WF-SP700N เปลี่ยนจากติดสว่างเป็นดับลงไป รูปภาพแสดง ตัวแสดงสถานะของ WF-SP900 เปลี่ยนจากติดสว่างเป็นดับลงไปไปที่ขั้นตอนที่ 3.
  3. ตรวจดู หูฟังว่าใส่เข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟอย่างถูกต้องดีหรือไม่

   WF-1000X

   • ระวังที่จะไม่ให้หูฟังด้านซ้ายกับด้านขวา ใส่ปนกันในกล่องสำหรับชาร์จไฟ
   • ตรวจเช็คดูว่าตัวพยุงใบหูใส่ได้พอดีกับตัวหูฟังแล้วหรือไม่
    ถ้าหากตัวพยุงใบหูจัดไว้ไม่ตรง ตัวหูฟังจะไม่สามารถใส่เข้าไปในตัวกล่องสำหรับชาร์จไฟได้อย่างถูกต้อง
    ตรวจเช็คดูว่าแถบของตัวพยุงใบหูสอดเข้าไปร่องของตัวหูฟังแล้วหรือไม่
    รูปภาพแสดงการใส่ตัวพยุงใบหูของ WF-1000X
   • ดัน หูฟังเบา ๆ ด้วยนิ้วของท่านจนกระทั่งมีเสียงคลิกและล็อกเข้าตำแหน่งในกล่องสำหรับชาร์จไฟ

   WF-1000XM3

   • ระวังที่จะไม่ให้หูฟังด้านซ้ายกับด้านขวา ใส่ปนกันในกล่องสำหรับชาร์จไฟ

   WF-H800

   • ระวังที่จะไม่ให้หูฟังด้านซ้ายกับด้านขวา ใส่ปนกันในกล่องสำหรับชาร์จไฟ

   WF-SP700N

   • ระวังที่จะไม่ให้หูฟังด้านซ้ายกับด้านขวา ใส่ปนกันในกล่องสำหรับชาร์จไฟ
   • ตรวจเช็คดูว่าตัวคล้องใบหูใส่ได้พอดีกับตัวหูฟังแล้วหรือไม่
    ถ้าหากตัวพยุงใบหูจัดไว้ไม่ตรง ตัวหูฟังจะไม่สามารถใส่เข้าไปในตัวกล่องสำหรับชาร์จไฟได้อย่างถูกต้อง
    ตรวจเช็คดูว่าแถบของตัวพยุงใบหูสอดเข้าไปร่องของตัวหูฟังแล้วหรือไม่
    รูปภาพแสดงตำแหน่งของร่องของ WF-SP700N
    รูปภาพแสดงการใส่ตัวพยุงใบหูของ WF-SP700N
   • ดัน หูฟังเบา ๆ ด้วยนิ้วของท่านจนกระทั่งมีเสียงคลิกและล็อกเข้าตำแหน่งในกล่องสำหรับชาร์จไฟ
    หมายเหตุ: ระวังว่าตัวพยุงใบหูจะต้องไม่ติดเมื่อใส่หูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ

   WF-SP800N

   • ระวังที่จะไม่ให้หูฟังด้านซ้ายกับด้านขวา ใส่ปนกันในกล่องสำหรับชาร์จไฟ
   • ตรวจเช็คดูว่าตัวคล้องใบหูใส่ได้พอดีกับตัวหูฟังแล้วหรือไม่
    ถ้าหากตัวพยุงใบหูจัดไว้ไม่ตรง ตัวหูฟังจะไม่สามารถใส่เข้าไปในตัวกล่องสำหรับชาร์จไฟได้อย่างถูกต้อง
    ตรวจเช็คดูว่าแถบของตัวพยุงใบหูสอดเข้าไปร่องของตัวหูฟังแล้วหรือไม่
    รูปภาพแสดงการใส่ตัวพยุงใบหูของ WF-SP800N

    หมายเหตุ: รูปภาพต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านใส่ตัวพยุงใบหูได้อย่างถูกต้อง:

    ด้านขวา

    ตัวอย่างที่ถูกต้องของการใส่ตัวพยุงใบหู
    1. ส่วนที่ยื่นออกมาของ หูฟังจะตรงกับส่วนที่เป็นช่องของตัวพยุงใบหู
    2. ตัวพยุงใบหูจะสอดเข้าไปได้อย่างมั่นคงและสมบูรณ์

    ไม่ถูกต้อง

    ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องของการใส่ตัวพยุงใบหู
    1. ส่วนที่ยื่นออกมาของ หูฟังไม่ตรงกับส่วนที่เป็นช่องของตัวพยุงใบหู
    2. ตัวพยุงใบหูไม่ได้สอดเข้าไปอย่างมั่นคง หลวม และจะหลุดออกมา

   WF-SP900

   • ระวังที่จะไม่ให้หูฟังด้านซ้ายกับด้านขวา ใส่ปนกันในกล่องสำหรับชาร์จไฟ
   • ตรวจเช็คดูว่าตัวคล้องใบหูใส่ได้พอดีกับตัวหูฟังแล้วหรือไม่
    ถ้าหากตัวพยุงใบหูจัดไว้ไม่ตรง ตัวหูฟังจะไม่สามารถใส่เข้าไปในตัวกล่องสำหรับชาร์จไฟได้อย่างถูกต้อง
    ตรวจเช็คดูว่าแถบของตัวพยุงใบหูสอดเข้าไปร่องของตัวหูฟังแล้วหรือไม่
    รูปภาพแสดงการใส่ตัวพยุงใบหูของ WF-SP900
   • ดัน หูฟังเบา ๆ ด้วยนิ้วของท่านจนกระทั่งมีเสียงคลิกและล็อกเข้าตำแหน่งในกล่องสำหรับชาร์จไฟ

   WF-XB700

   • ระวังที่จะไม่ให้หูฟังด้านซ้ายกับด้านขวา ใส่ปนกันในกล่องสำหรับชาร์จไฟ

   ถ้าปัญหายังแก้ไขไม่ได้ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 4.

  4. เชื่อมต่อสาย USB ที่จัดมาให้เข้ากับกล่องสำหรับชาร์จไฟ
   ตรวจเช็คดูว่า ตัวแสดงสถานะติดสว่างหรือไม่ เมื่อท่านเชื่อมต่อ กล่องสำหรับชาร์จไฟ เข้ากับเต้ารับไฟ AC โดยใช้ อะแดปเตอร์ AC แบบ USB หรือเมื่อท่านเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง คอมพิวเตอร์
   หมายเหตุ: ให้ใช้สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง การชาร์จไฟอาจจะทำไม่ได้ในสาย USB ที่วางจำหน่ายทั่วไป
   รูปภาพแสดงการชาร์จไฟให้กับ WF-1000X โดยการเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับกล่องสำหรับชาร์จไฟ รูปภาพแสดงการชาร์จไฟให้กับ WF-1000XM3 โดยการเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับกล่องสำหรับชาร์จไฟ รูปภาพแสดงการชาร์จไฟให้กับ WF-H800 โดยการเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับกล่องสำหรับชาร์จไฟ รูปภาพแสดงการชาร์จไฟให้กับ WF-SP700N โดยการเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับกล่องสำหรับชาร์จไฟ รูปภาพแสดงการชาร์จไฟให้กับ WF-SP800N โดยการเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับกล่องสำหรับชาร์จไฟ รูปภาพแสดงการชาร์จไฟให้กับ WF-SP900 โดยการเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับกล่องสำหรับชาร์จไฟ รูปภาพแสดงการชาร์จไฟให้กับ WF-XB700 โดยการเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับกล่องสำหรับชาร์จไฟ

   ตัวแสดงสถานะติดสว่าง
   ปัญหาเกิดจากระดับของแบตเตอรี่ในกล่องสำหรับชาร์จไฟเหลืออยู่ต่ำ รอจนกระทั่งหูฟังเอียร์บัดของท่านชาร์จไฟจนเต็ม
   ตัวแสดงสถานะไม่ติดสว่าง
   ไปที่ขั้นตอนที่ 5.
  5. เช็ดช่อง การชาร์จไฟของหูฟังและตรวจดูว่าตัวแสดงสถานะการชาร์จไฟติดสว่างหรือไม่

   วัสดุแปลกปลอมและเหงื่อหรือความชื้น อาจจะก่อตัวในหูฟังและเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ให้ทำความสะอาดเป็นประจำที่จุดสัมผัสของกล่องสำหรับชาร์จไฟและหูฟัง โดยใช้ผ้านุ่มหรือก้านสำลี เมื่อท่านทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ลองทำการชาร์จไฟดูอีกครั้ง

   WF-1000X

   รูปภาพแสดงตำแหน่งช่องการชาร์จไฟของ WF-1000X

   WF-1000XM3

   รูปภาพแสดงตำแหน่งช่องการชาร์จไฟของ WF-1000XM3

   WF-H800

   รูปภาพแสดงตำแหน่งช่องการชาร์จไฟของ WF-H800

   WF-SP700N

   รูปภาพแสดงตำแหน่งช่องการชาร์จไฟของ WF-SP700N

   WF-SP800N

   รูปภาพแสดงตำแหน่งช่องการชาร์จไฟของ WF-SP800N

   WF-SP900

   รูปภาพแสดงตำแหน่งช่องการชาร์จไฟของ WF-SP900

   WF-XB700
   ตำแหน่งของจุดสัมผัสสำหรับการชาร์จไฟ

   • จุดสัมผัสในกล่องสำหรับชาร์จไฟ:
    รูปภาพพอร์ตชาร์จไฟของ WF-XB700 (กล่องสำหรับชาร์จไฟ)

   • จุดสัมผัสที่ตัวหูฟัง:
    รูปภาพพอร์ตชาร์จไฟของ WF-XB700 (หูฟัง)

    1. จุดสัมผัส

   วิธีทำความสะอาด: เช็ดจุดสัมผัสโดยใช้ผ้าแห้งหรือก้านสำลี

   • การทำความสะอาดจุดสัมผัสในกล่องสำหรับชาร์จไฟ:
    รูปภาพการทำความสะอาดของพอร์ตชาร์จไฟของกล่องสำหรับชาร์จไฟ โดยใช้ผ้านุ่ม

   • การทำความสะอาดจุดสัมผัสในหูฟัง:
    รูปภาพการทำความสะอาดของพอร์ตชาร์จไฟของกล่องสำหรับชาร์จไฟ โดยใช้ผ้านุ่ม

   ตัวแสดงสถานะติดสว่าง
   ช่องการชาร์จไฟสกปรก รอจนกระทั่ง หูฟังทำการชาร์จไฟจนเต็ม
   แนะนำให้ทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับการชาร์จไฟ
   ตัวแสดงสถานะ การชาร์จไฟไม่ติดสว่าง

   WF-1000X:

   ไปที่ขั้นตอนที่ 6.

   WF-1000XM3

   ตรวจดูว่าปัญหาแก้ไขได้หรือไม่หลังการรีเซ็ตหูฟัง

   ถ้าปัญหาหายไปหลังการรีเซ็ตหูฟัง แสดงว่าปัญหาเกิดจากมีการทำงานที่ผิดปกติชั่วคราวในชุดหูฟังเอง รอจนกระทั่ง หูฟังทำการชาร์จไฟจนเต็ม
   ถ้าปัญหายังแก้ไขไม่ได้ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 6.

   WF-H800

   ตรวจดูว่าปัญหาแก้ไขได้หรือไม่หลังการรีเซ็ตหูฟัง

   ถ้าปัญหาหายไปหลังการรีเซ็ตหูฟัง แสดงว่าปัญหาเกิดจากมีการทำงานที่ผิดปกติชั่วคราวในชุดหูฟังเอง รอจนกระทั่ง หูฟังทำการชาร์จไฟจนเต็ม
   ถ้าปัญหายังแก้ไขไม่ได้ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 6.

   WF-SP700N

   ตรวจดูว่าปัญหาแก้ไขได้หรือไม่หลังการรีเซ็ตหูฟัง
   ทำการรีเซ็ตหูฟัง

   ถ้าปัญหาหายไปหลังการรีเซ็ตหูฟัง แสดงว่าปัญหาเกิดจากมีการทำงานที่ผิดปกติชั่วคราวในชุดหูฟังเอง รอจนกระทั่ง หูฟังทำการชาร์จไฟจนเต็ม
   ถ้าปัญหายังแก้ไขไม่ได้ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 6.

   WF-SP800N

   ตรวจดูว่าปัญหาแก้ไขได้หรือไม่หลังการรีเซ็ตหูฟัง

   ถ้าปัญหาหายไปหลังการรีเซ็ตหูฟัง แสดงว่าปัญหาเกิดจากมีการทำงานที่ผิดปกติชั่วคราวในชุดหูฟังเอง รอจนกระทั่ง หูฟังทำการชาร์จไฟจนเต็ม
   ถ้าปัญหายังแก้ไขไม่ได้ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 6.

   WF-SP900

   ตรวจดูว่าปัญหาแก้ไขได้หรือไม่หลังการรีเซ็ตหูฟัง และกล่องสำหรับชาร์จไฟ

   ถ้าปัญหาหายไปหลังการรีเซ็ตหูฟัง แสดงว่าปัญหาเกิดจากมีการทำงานที่ผิดปกติชั่วคราวในชุดหูฟังเอง รอจนกระทั่ง หูฟังทำการชาร์จไฟจนเต็ม
   ถ้าปัญหายังแก้ไขไม่ได้ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 6.

   WF-XB700

   ตรวจดูว่าปัญหาแก้ไขได้หรือไม่หลังการรีเซ็ตหูฟัง
   สำหรับวิธีการรีเซ็ตหูฟัง ให้ดูที่ส่วนของ การรีเซ็ตชุดหูฟัง ในหัวข้อ วิธีการรีเซ็ต ชุดหูฟัง

   ถ้าปัญหาหายไปหลังการรีเซ็ตหูฟัง แสดงว่าปัญหาเกิดจากมีการทำงานที่ผิดปกติชั่วคราวในชุดหูฟังเอง รอจนกระทั่ง หูฟังทำการชาร์จไฟจนเต็ม ถ้าปัญหายังแก้ไขไม่ได้ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 6.

  6. เมื่อใช้ตัว AC adapter ที่แตกต่างออกไปหรือเชื่อมต่อกับพอร์ต USB อื่น, ไฟแสดงการชาร์จไฟจะติดสว่างหรือไม่?
   ใช้ตัวอะแดปเตอร์ AC ที่แตกต่างออกไปเพื่อทำการชาร์จไฟให้กับ หูฟังเอียร์บัดของท่าน ถ้าท่านทำการชาร์จไฟ หูฟังของท่านผ่าน คอมพิวเตอร์ ให้เชื่อมต่อกับพอร์ต USB อันอื่นที่แตกต่างออกไปดู

   ตัวแสดงสถานะติดสว่าง
   ตัว อะแดปเตอร์ AC หรือ พอร์ต USB ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ทำงาน ให้ติดต่อสอบถามกับผู้ผลิต
   ตัวแสดงสถานะไม่ติดสว่าง
   ไปที่ขั้นตอนที่ 7.
  7. ท่านสามารถชาร์จไฟให้กับ อุปกรณ์ที่แตกต่างออกไปด้วยตัวอะแดปเตอร์ AC หรือพอร์ต USB เดียวกันได้หรือไม่?
   ใช้ อะแดปเตอร์ AC หรือ พอร์ต USB เดียวกันชาร์จไฟให้กับ อุปกรณ์มือถือหรือ ผลิตภัณฑ์อื่น

   ได้ ฉันสามารถชาร์จไฟให้กับ อุปกรณ์ที่แตกต่างออกไปได้
   หูฟังและสาย USB ที่จัดมาให้อาจจะมีผิดปกติ อาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อม
   ไม่ได้ ฉันไม่สามารถชาร์จไฟได้
   ตัวอะแดปเตอร์ AC หรือ พอร์ต USB นั้นอาจจะไม่ทำงาน ให้ติดต่อสอบถามกับผู้ผลิต

  ไปที่หน้าแรกของ คู่มือการแก้ปัญหาของหูฟัง