หมายเลข ID หัวข้อ : 00223813 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/11/2020

ไฟแสดงการชาร์จไฟติดสว่างขึ้นมาหรือไม่ หลังการชาร์จไฟไปแล้ว 5 นาที?

  ตำแหน่งและสีของไฟแสดงการชาร์จไฟจะแตกต่างกันไปตามตัวผลิตภัณฑ์ สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง

  ตัวอย่างสำหรับ WH-1000XM2 / WH-1000XM3 / WH-1000XM4

  รูปภาพแสดงตำแหน่งไฟแสดงสถานะการชาร์จไฟของ WH-1000XM2

  ตัวอย่างของ WI-C400

  รูปภาพแสดงตำแหน่งไฟแสดงสถานะการชาร์จไฟของ WI-C400

  • ติดสว่าง

   มีการเริ่มชาร์จไฟได้สำเร็จ รอจนกระทั่งชุดหูฟังชาร์จไฟจนเต็ม
   เมื่อการชาร์จไฟเสร็จสิ้นไฟจะดับลงไป

  • ไฟไม่ติดสว่าง

   

   

  กลับไปที่เมนูหลัก