หมายเลข ID หัวข้อ : 00223803 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/06/2020

เลือกชุดหูฟังของท่าน

    *สำหรับ WF-SP900 WF-1000XM3
    การอัปเดต เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ ชุดหูฟังไปเป็นอันล่าสุด อาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ทำการอัปเดตก่อนที่จะไปทำในขั้นตอนถัดไป

    กลับไปที่เมนูหลัก