หมายเลข ID หัวข้อ : 00223563 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/06/2020

เลือกชุดหูฟังของท่าน

  *1
  สำหรับ WF-SP900
  ถ้าหากท่านพบว่ามีเสียงด้อยลงไป หรือ หายไปในสถานการณ์ต่อไปนี้ ให้ทำความสะอาดแผ่นตาข่ายด้วยน้ำประปาที่ไหลเบา ๆ

  • วัสดุแปลกปลอม (เช่นขี้หู) มีการเกาะในส่วนต่าง ๆ ของหูฟัง
  • น้ำเข้าไปด้านในของส่วนต่าง ๆ ของหูฟัง

  สำหรับวิธีการดูแลและทำความสะอาด เครื่องเล่น หลังการเล่นกีฬา (ว่ายน้ำหรือการวิ่ง ฯลฯ) ให้อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)

  *2
  สำหรับ WF-1000XM3
  การอัปเดต เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ให้กับชุดหูฟังไปเป็นอันล่าสุด อาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ทำการอัปเดตก่อนที่จะไปทำในขั้นตอนถัดไป

  กลับไปที่เมนูหลัก