หมายเลข ID หัวข้อ : 00223908 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/12/2019

ตัวแสดงสถานะการชาร์จไฟติดสว่างหรือไม่ เมื่อท่านถอดชุดหูฟังออกจากตัวกล่องสำหรับชาร์จไฟ?

  ตัวอย่าง: ตำแหน่งของ ตัวแสดงสถานะกำลังไฟ ใน WF-1000XM3, WF-SP900
  รูปภาพแสดง ตำแหน่งของตัวแสดงสถานะกำลังไฟของ WF-1000XM3, WF-SP900

  • ไฟสีน้ำเงินกะพริบ

   ชุดหูฟังนี้เปิดได้เป็นปกติ

  • ไฟสีน้ำเงินกะพริบสลับกับสีแดง/ไฟสีน้ำเงินกะพริบชุดละสองครั้ง

   ชุดหูฟังอยู่ในโหมดการจับคู่ของ Bluetooth เมื่อใช้ชุดหูฟังนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมา หรือเมื่อเปิดขึ้นมาใหม่หลังการรีเซ็ต เครื่องจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติ ดังนั้นท่านจึงสามารถทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ท่านต้องการได้

  • ไฟสีน้ำเงินไม่ติดสว่าง

   

   

  กลับไปที่เมนูหลัก