หมายเลข ID หัวข้อ : 00223823 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2020

หลังการชาร์จไฟให้กับชุดหูฟัง เครื่องเปิดขึ้นมาได้หรือไม่?

  ปัญหาอาจจะเกิดจากระดับของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ต่ำในชุดหูฟังเอง ตรวจเช็คดูว่า ชุดหูฟังมีการเปิดขึ้นมาหรือไม่หลังการชาร์จไฟเสร็จสิ้น

  1. การชาร์จไฟชุดหูฟัง
   ชุดหูฟังติดสว่างขึ้นมาเป็นสีแดงในระหว่างการชาร์จไฟ ถ้าตัวแสดงสถานะไม่ติดสว่าง อาจจะมีปัญหากับการชาร์จไฟ ให้อ้างอิงกับ "ไม่สามารถชาร์จไฟได้" เพื่อหาดูวิธีแก้ปัญหา

   ตัวอย่างของ WH-1000XM2 / WH-1000XM3
   รูปภาพการชาร์จไฟของ WH-1000XM2
   ตัวอย่างของ WI-C400

   รูปภาพการชาร์จไฟของ WI-C400
    
  2. หลังการชาร์จไฟเสร็จสิ้น กดค้างที่ปุ่ม  (power) นานประมาณ 2 วินาที จนกระทั่งตัวแสดงสถานะกะพริบ

   ตัวอย่างของ WH-1000XM2 / WH-1000XM3

   รูปภาพแสดงตำแหน่งปุ่มเปิดปิดของ WH-1000XM2

   ตัวอย่างของ WI-C400

   รูปภาพแสดงตำแหน่งปุ่มเปิดปิดของ WI-C400
  • เปิดขึ้นมาได้

   ถ้าชุดหูฟังเปิดขึ้นมาได้ ปัญหาเกิดจากระดับของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ต่ำในชุดหูฟังเอง เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติ

  • เปิดไม่ได้

   

   

  กลับไปที่เมนูหลัก