หมายเลข ID หัวข้อ : 00223903 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/06/2019

ไฟเพาเวอร์ติดสว่างหรือไม่เมื่อท่านเปิดตัวเฮดเซ็ตนี้ขึ้นมา?

  ตำแหน่งและสีของไฟเพาเวอร์ จะแตกต่างกันไปตามตัวผลิตภัณฑ์ สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.

  ตัวอย่าง) ตำแหน่งไฟเพาเวอร์ของ WH-1000XM2

  • กะพริบ

   ตัวเฮดเซ็ตนี้เปิดได้เป็นปกติ

  • ไฟสีน้ำเงินกะพริบสลับกับสีแดง/ไฟสีน้ำเงินกะพริบชุดละสองครั้ง

   ตัวเฮดเซ็ตอยู่ในโหมดการจับคู่ของ Bluetooth เมื่อใช้ตัวเฮดเซ็ตนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมา, หรือเมื่อเปิดขึ้นมาใหม่หลังการรีเซ็ต, เครื่องจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติ, ดังนั้นท่านจึงสามารถทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ท่านต้องการได้

  • ไม่กะพริบ

   

   

  กลับไปที่เมนูหลัก