หมายเลข ID หัวข้อ : 00223903 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2020

ไฟเพาเวอร์ติดสว่างหรือไม่เมื่อท่านเปิดชุดหูฟังนี้ขึ้นมา?

  ตำแหน่งและสีของไฟเพาเวอร์ จะแตกต่างกันไปตามตัวผลิตภัณฑ์ สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง

  รูปภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างของตำแหน่งไฟแสดงสถานะกำลังไฟ

  WH-1000XM2 / WH-1000XM3

  รูปภาพแสดง ตำแหน่ง ไฟแสดงสถานะกำลังไฟของ WH-1000XM2

  WI-C400
  รูปภาพแสดง ตำแหน่ง ไฟแสดงสถานะกำลังไฟของ WI-C400

  • กะพริบ

   ชุดหูฟังนี้เปิดได้เป็นปกติ

  • ไฟสีน้ำเงินกะพริบสลับกับสีแดง/ไฟสีน้ำเงินกะพริบชุดละสองครั้ง

   ชุดหูฟังอยู่ในโหมดการจับคู่ของ Bluetooth เมื่อใช้ชุดหูฟังนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมา หรือเมื่อเปิดขึ้นมาใหม่หลังการรีเซ็ต เครื่องจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติ ดังนั้นท่านจึงสามารถทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ท่านต้องการได้

  • ไม่กะพริบ

   

   

  กลับไปที่เมนูหลัก