หมายเลข ID หัวข้อ : 00223883 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/06/2019

ตัวเฮดเซ็ตมีเสียงออกมาหรือไม่ เมื่อท่านถอดออกและใส่กลับเข้าไปใหม่?

  ถอดปลั๊กตัวเฮดเซ็ตออกและใส่กลับเข้าไปใหม่ประมาณ 3 ครั้ง, เสียบปลั๊กเข้าไปในครั้งสุดท้ายให้แน่น

  • ให้เสียงออกมา

   ปัญหาเกิดจากการมีขั้วต่อหรือการเชื่อมต่อที่ไม่ดี ขั้วต่อหรือการเชื่อมต่อที่ไม่ดี เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อตัวปลั๊กไม่สะอาด ทำความสะอาดตัวเฮดเซ็ตเป็นประจำโดยใช้ผ้าแห้่ง

  • ไม่มีเสียงออกมา

   

   

  กลับไปที่เมนูหลัก