• ชนิด

    Dynamic, Open-Air, Lateral-in-the-Ear

   • ค่าความต้านทานเสียง

    16 โอห์ม

   • ตัวขับเสียง

    16 ม.ม.

   • น้ำหนัก (ไม่รวมสายสัญญาณ)

    ประมาณ 6 กรัม

   • ความยาวสาย

    1.0 เมตร

   • Power Handling Capacity

    0.05W

   • ค่า Sensitivity

    108dB/mW

   • ช่วงตอบสนองความถี่

    12-22,000Hz