• อุปกรณ์ที่แนบมาด้วย

    Operating Instructions

   • ชนิด

    ดีไซน์แบบปิดหู

   • ปลั๊ก

    หัวปลั๊กเป็น L Shape ขนาดเล็ก

   • ค่าความต้านทานเสียง

    40 โอห์ม ที่ 1 กิโลเฮิร์ต

   • ตัวขับเสียง

    40 mm. ดีไซน์แบบครอบหู

   • ความยาวสาย

    1.2 ม.

   • Power Handling Capacity

    1,000 mW

   • น้ำหนัก (ไม่รวมสาย)

    ประมาณ 170 กรัม

   • ค่า Sensitivity

    104dB/mW

   • ช่วงตอบสนองความถี่

    6-25,000 เฮิรต

   • แม่เหล็ก

    Neodymium

   • สายหูฟัง

    สายเป็นรูปแบบตัววาย