หมายเลข ID หัวข้อ : 00236623 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/12/2019

ตัวแสดงสถานะการชาร์จไฟ (สีแดง) ติดสว่างหรือไม่เมื่อท่านในชุดหูฟังเข้าไปในตัวกล่องสำหรับชาร์จไฟ?

    ท่านสามารถตรวจดูสถานะนี้ได้จาก ตงของกล่องสำหรับชาร์จไฟ

     

     

    กลับไปที่เมนูหลัก