หมายเลข ID หัวข้อ : 00223658 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/06/2019

ไฟแสดงการชาร์จไฟติดสว่างหรือไม่เมื่อท่านเซ็ตตัวเฮดเซ็ตเข้ากับตัวกล่องสำหรับชาร์จไฟ?

    ท่านสามารถใช้ไฟนี้สำหรับตรวจเช็คดูสถานะของตัวเฮดเซ็ตได้ ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้.

     

     

    กลับไปที่เมนูหลัก