หมายเลข ID หัวข้อ : 00223638 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/12/2019

ท่านสามารถทำการจับคู่ Bluetooth ได้สำเร็จหรือไม่ หลังดำเนินการต่อไปนี้ตามลำดับ?

  1. การลบข้อมูลอุปกรณ์ Bluetooth ของอุปกรณ์เครื่องเล่นของท่าน

  2. ทำการจับคู่อีกครั้ง

   จับคู่ และเชื่อมต่อกับ สมาร์ทโฟน Android

   จับคู่ และเชื่อมต่อกับ iPhone

   การใช้ฟังก์ชันการเชื่อมต่อแบบวันทัช (NFC)

  • การจับคู่ทำได้สำเร็จ

   ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องเล่น เช่นการจับคู่ของ Bluetooth ถูกตัดการเชื่อมต่อออกไป

  • การจับคู่ไม่สำเร็จ

   

   

  กลับไปที่เมนูหลัก