หมายเลข ID หัวข้อ : 00223793 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/06/2019

ให้ตรวจเช็คดูสถานะของไฟแสดงสถานะเมื่อท่านเปิดตัวเฮดเซ็ตขึ้นมาหลังการรีเซ็ต

  เมื่อท่าน รีเซ็ตตัวเฮดเซ็ต, เครื่องจะกลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงานและข้อมูลการจับคู่ Bluetooth ทั้งหมดจะถูกลบหายไป

  หมายเหตุ: สำหรับ WF-SP900, ข้อมูลทั้งหมด(ไฟล์เพลง ข้อมูลที่ติตตั้งมาให้จากโรงงาน ฯลฯ) ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำหลักของเครื่องเล่นจะถูกลบออกไป ก่อนทำการรีเซ็ต, ให้ทำการแบ็คอัปข้อมูลที่สำคัญใด ๆไว้

  วิธีการรีเซ็ตจะแตกต่างกันไปตามตัวเฮดเซ็ตนั้น ๆ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้.

  ตำแหน่งและสีของไฟเพาเวอร์แตกต่างกันไปตามตัวผลิตภัณฑ์ สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.

  ตัวอย่าง) ตำแหน่งไฟเพาเวอร์ของ WF-1000X

  ตัวอย่าง) ตำแหน่งไฟเพาเวอร์ของ WF-SP700N

   

   

  กลับไปที่เมนูหลัก