หมายเลข ID หัวข้อ : 00223793 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/06/2020

ให้ตรวจเช็คดูสถานะของไฟแสดงสถานะเมื่อท่านเปิดชุดหูฟังขึ้นมาหลังการรีเซ็ต

  เมื่อท่าน รีเซ็ตชุดหูฟัง เครื่องจะกลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงานและข้อมูลการจับคู่ Bluetooth ทั้งหมดจะถูกลบหายไป

  หมายเหตุสำหรับ WF-SP900: ข้อมูลทั้งหมด (ไฟล์เพลง ข้อมูลที่ติดตั้งมาก่อน ฯลฯ) ที่เก็บไว้ใน หน่วยความจำหลักของเครื่องเล่นจะถูกลบออกไป ก่อนทำการรีเซ็ต ให้ทำการแบ็คอัปข้อมูลที่สำคัญใด ๆไว้

  วิธีการรีเซ็ตจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่อง เลือกรุ่นเครื่องของท่านเพื่อดูรายละเอียด:

  ตำแหน่งและสีของไฟเพาเวอร์แตกต่างกันไปตามตัวผลิตภัณฑ์ สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง

  ตัวอย่าง) ตำแหน่งของตัวแสดงสถานะกำลังไฟ ของ WF-1000X

  รูปภาพแสดง ตำแหน่งของตัวแสดงสถานะกำลังไฟของ WF-1000X

  ตัวอย่าง) ตำแหน่งของตัวแสดงสถานะกำลังไฟ ของ WF-SP700N

  รูปภาพแสดง ตำแหน่งของตัวแสดงสถานะกำลังไฟของ WF-SP700N

  กลับไปที่เมนูหลัก