หมายเลข ID หัวข้อ : 00223828 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2020

ให้ตรวจเช็คดูสถานะของไฟแสดงสถานะเมื่อท่านเปิดชุดหูฟังขึ้นมาหลังการรีเซ็ต

  หมายเหตุ:

  • เมื่อท่านทำการรีเซ็ตชุดหูฟัง ตัวชุดหูฟังนั้นจะกลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน และลบข้อมูลการจับคู่ Bluetooth ทั้งหมดออก

  • ตำแหน่งของไฟเพาเวอร์และวิธีการรีเซ็ตแตกต่างกันไปตามเครื่องเฮดเซ็ตรุ่นนั้น ๆ สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง

  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการรีเซ็ต ชุดหูฟัง
  วิธีการรีเซ็ต WH-1000XM2 / WH-1000XM3

  วิธีการรีเซ็ต WI-C400

   

   

  กลับไปที่เมนูหลัก