หมายเลข ID หัวข้อ : 00150403 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/01/2020

ฉันจะหาชื่อรุ่นและหมายเลขประจำตัวเครื่องของ Digital Music Player หรือ อุปกรณ์ Portable Audio ตัวอื่นได้จากที่ใด?

  ชื่อรุ่นและหมายเลขประจำตัวเครื่องสามารถจะดูได้ที่ตัวเครื่อง หรือ ในแถบรหัสแท่ง (bar code) ที่อยู่บนกล่องที่ใส่เครืองมา.

  แถบรหัสแท่ง (Barcode) บนกล่องที่ใส่เครื่องมา

  S01-XXXXXXX-X
  ตัวเลข 7 ตัวที่อยู่ต่อจาก S01- จะเป็นหมายเลขประจำตัวเครื่อง(serial number).
  หมายเหตุ:ถ้าหากเป็นชุดของเลขศูนย์ เช่น 00000000, แสดงว่า เครื่องนั้นไม่มีหมายเลขประจำตัวเครื่อง.

  Image

  Digital Music Player
  ชื่อรุ่นและหมายเลขประจำตัวเครื่องจะอยู่ที่ด้านหน้า ด้านล่างหรือด้านข้าง

  สำหรับเครื่องในซีรี่ย์ NWZ-W ให้ตรวจสอบที่ตัวหูฟัง.

  Image

  1: หมายเลขรุ่น
  2: หมายเลขประจำเครื่อง

  หูฟัง

  • X Headphones: ชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องจะอยู่ที่ทั้งสองข้างของแถบคาดหัว. (ตัวอย่าง MDR-X10)
  • Headphones: ชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องจะอยู่ที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง. (ตัวอย่าง MDR-XB700)
  • ชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องจะอยู่ที่บรรจุภัณฑ์และคู่มือ. (ตัวอย่าง MDR-EX1000)?

  หมายเหตุ: บางผลิตภัณฑ์จะไม่มีหมายเลขประจำเครื่อง.

  Image

  Digital Voice Recorder 
  ชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องจะอยู่ที่ด้านหลังหรือบริเวณใส่แบตเตอรี่.