หมายเลข ID หัวข้อ : 00223678 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2020

ไฟเพาเวอร์มีการกะพริบหรือไม่เมื่อท่านเปิดชุดหูฟังขึ้นมา?

  ตำแหน่งและสีของไฟเพาเวอร์ จะแตกต่างกันไปตามตัวผลิตภัณฑ์ สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง

  รูปภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างของตำแหน่งไฟแสดงสถานะกำลังไฟ

  WH-1000XM2 / WH-1000XM3
  รูปภาพแสดง ตำแหน่ง ไฟแสดงสถานะกำลังไฟของ WH-1000XM2

  WI-C400
  รูปภาพแสดง ตำแหน่ง ไฟแสดงสถานะกำลังไฟของ WI-C400

   

   

  กลับไปที่เมนูหลัก