หมายเลข ID หัวข้อ : 00228541 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2019

คู่มือในการแก้ปัญหาตัวหูฟัง

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูวิธีการแก้ปัญหา:

ไฟไม่เข้าไม่สามารถชาร์จไฟได้
ไม่สามารถทำการจับคู่ Bluetooth ได้ไม่มีเสียง
 
มีเสียงกระโดด / เสียงรบกวนเกิดขึ้น 

 

ถ้าหากปัญหาของท่านไม่ได้มีอยู่ในคู่มือนี้ กรุณาใส่คำถามของท่านเข้าไปในแถบสำหรับค้นหาใน เว็บไซต์สนับสนุนหลักของ Sony