หมายเลข ID หัวข้อ : 00223803 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/12/2019

เลือกชุดหูฟังของท่านจากด้านล่าง

  TRULY WIRELESS
  (WF-1000X / WF-SP700N)

  TRULY WIRELESS
  (WF-SP900*)

  TRULY WIRELESS
  (WF-1000XM3*)

  HEADBAND / IN-EAR


  *สำหรับ WF-SP900, WF-1000XM3
  การอัปเดต เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ ชุดหูฟังไปเป็นอันล่าสุด อาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มี การอัปเดตเฟิร์มแวร์ไฟเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนที่จะทำในขั้นตอนถัดไป

   

   

  กลับไปที่เมนูหลัก