หมายเลข ID หัวข้อ : 00223688 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2020

เลือกชุดหูฟังของท่าน

   

  TRULY WIRELESS

  HEADBAND / IN-EAR
  (ไร้สาย)

  HEADBAND / IN-EAR
  (Wired)

  TRULY WIRELESSหูฟังแบบคาดศีรษะ (Headband) หรือใส่เข้าไปในหู (In Ear) (ไร้สาย)หูฟังแบบคาดศีรษะ (Headband) หรือใส่เข้าไปในหู (In Ear) (มีสาย)

   

   

  กลับไปที่เมนูหลัก