หมายเลข ID หัวข้อ : 00056547 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2021

NFC คืออะไร?

  Near Field Communication (NFC™) เป็นมาตรฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเชื่อมต่อที่สร้างความสะดวกสบายได้มากขึ้นในการที่จะทำธุรกรรม แลกเปลี่ยนคอนเทนท์ดิจิตอล และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ

  NFC จะถูกเปิดใช้งานได้โดยการนำอุปกรณ์ NFC สองตัวมาเข้าใกล้กัน ระยะห่างที่มากที่สุดของการอ่านจะประมาณ 1 เซนติเมตร.

  โดยการใช้ NFC ท่านสามารถทำการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างโทรศัพท์กับอุปกรณ์ NFC อื่น ๆ เช่น โทรศัพท์และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถืออื่น ๆ, อุปกรณ์จ่ายเงินต่าง ๆ และอุปกรณ์เครื่องเสียงและภาพสำหรับใช้ในบ้านต่าง ๆ เช่น ทำการแบ่งปันที่อยู่ของเว็บ, รายชื่อผู้ติดต่อต่าง ๆ, หมายเลขโทรศัพท์, แทรคเพลงต่าง ๆ, วิดีโอและรูปภาพต่าง ๆ. Image

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ เว็บไซต์ NFC Forum.

  หมายเหตุ:

  • อุปกรณ์บางอย่างจะเปิดขึ้นมาและทำการจับคู่อัตโนมัติ โดยการใช้งานผ่านการทำงานของ NFC.
  • ถ้าต้องการตรวจสอบว่า อุปกรณ์ของท่านทำงานร่วมกันได้กับ NFC, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน.