เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Graphics Driver (NVIDIA) ไปเป็นเวอร์ชั่น 8.17.12.6973 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- มีนอยส์กราฟฟิครบกวนในระหว่างการเล่นกลับในโหมดเต็มจอ

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Graphics Driver (NVIDIA) Update version 8.17.12.6973
ชื่อไฟล์: EP0000600488.exe
ขนาดไฟล์: 172.95 MB (181349192 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • อัพเดต Graphics Driver (NVIDIA) เวอร์ชั่น 8.17.12.6973

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 8.17.12.6973

ขนาดของไฟล์

  • 172.95 MB

วันที่ออก

  • 2012-10-12

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600488.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
สำหรับ Graphics Driver:
ไปที่ C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys
สำหรับ HDMI Audio:
ไปที่ C:\Windows\system32\drivers\nvhda64.sys


สำหรับ Graphics Driver:
เวอร์ชั่นไฟล์: 8.17.12.6973
สำหรับ HDMI Audio:
เวอร์ชั่นไฟล์: 1.2.23.3