เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Care ไปเป็น version 8.4.4.09186  และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- ปรับปรุงเสถียรภาพการทำงานของ Solution Centre.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
VAIO Care Update version 8.4.4.09186
ชื่อไฟล์: EP0000323827.exe
ขนาดไฟล์: 77.5 MB (81,356,456 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • VAIO Care Update version 8.4.4.09186

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 8.4.4.09186

ขนาดของไฟล์

  • 77.5MB

วันที่ออก

  • 2015-10-09

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000323827.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้งนั้น.
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.

ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Care\Version.txt
2. Version ควรแสดงเป็น 8.4.4.09186.