เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS ไปเป็น R0200Z9 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

 

- ระบบจะหยุดการตอบสนองระหว่างการเริ่มต้น

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต BIOS เวอร์ชั่น R0200Z9
ชื่อไฟล์: EP0000600466.exe
ขนาดไฟล์: 6.1 MB (6393784 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • อัพเดต BIOS เวอร์ชั่น R0200Z9

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • R0200Z9

ขนาดของไฟล์

  • 6.1 MB

วันที่ออก

  • 2012-06-05

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600466.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ให้เปิด VAIO Control Center -> System Information
2. เวอร์ชั่น BIOS คือ R0200Z9