เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Gate ไปเป็นเวอร์ชั่น 2.4.2.02200 มีคุณสมบัติต่าง ๆ และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- คลิกขวาการสนับสนุนเพื่อเพิ่มรายการต่าง ๆ ใน VAIO Gate
- สนับสนุนการมองดูข้อความรวมกันอยู่ใน VAIO Gate
- สนับสนุนการกำหนดค่าของช่อง RSS รวมกันอยู่ในVAIO Gate
- หน้าจอเป็นสีดำ/ขาวเมื่อ VAIO Gate ไม่สามารถรีเฟรชอย่างถูกต้อง
- ผู้ใช้ไม่สามารถบันทึกอัตราส่วนทางดนตรีและภาพใน Windows Explorer ได้
- เพิ่มเติมหน้าจอการแนะนำต่าง ๆ Welcome to VAIO Gate
- สนับสนุนการตั้งค่าขนาดตัวหนังสือแบบต่าง ๆ
- สนับสนุนเครื่องมือทางเทคนิคต่าง ๆ
- มีการติดตั้งประเด็นผิดพลาดที่ได้รับการแก้ไขแล้ว


ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต VAIO Gate เวอร์ชั่น 2.4.2.02200
ชื่อไฟล์: EP0000600417.exe
ขนาดไฟล์: 35.52 MB (37240360 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • อัพเดต VAIO Gate เวอร์ชั่น 2.4.2.02200

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 2.4.2.02200

ขนาดของไฟล์

  • 35.52 MB

วันที่ออก

  • 2012-05-31

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600417.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ให้เปิด Registry Editor
2. ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\VAIO Gate\PatchList\EP0000600417\version
3. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 2.4.2.02200