เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต SuperMulti Drive GT30N Firmware ไปเป็นเวอร์ชั่น KS06 และมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:

- ลดความเร็วในการหมุนของไดร์ฟเชิงแสงเมื่อเล่น Audio CD

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ SuperMulti Drive GT30N เวอร์ชั่น KS06
ชื่อไฟล์: EP0000600408.exe
ขนาดไฟล์: 3.35 MB (3505320 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • อัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ SuperMulti Drive GT30N เวอร์ชั่น KS06

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • KS06

ขนาดของไฟล์

  • 3.35 MB

วันที่ออก

  • 2012-04-24

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (กรุณาจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิง)
2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600408.exe
3. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ที่แสดงขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้ง
4. ภายหลังการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

เพื่อทำการตรวจสอบว่า การติดตั้งนั้นทำได้สำเร็จหรือไม่:
1. ไปที่ Device Manager
2. ขยาย DVD/CD-ROM Drives เพื่อให้แสดงไดร์ฟเชิงแสงออกมา
3. คลิกขวาที่ไดร์ฟเชิงแสง เลือกที่ Properties
4. ไปที่แทป Details เลือกที่ Hardware IDs
5. เวอร์ชั่นต้องแสดงเป็น KS06