เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดท WinDVD BD ไปเป็นเวอร์ชัน 8.8.0.285 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- รองรับสำหรับ BD+ key ล่าสุด
- ปรับปรุงการใช้งานร่วมกันได้ของ BD Title

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
WinDVD BD Update version 8.8.0.285
ชื่อไฟล์: EP0000600773.exe
ขนาดไฟล์: 41.38 MB (43387104 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • WinDVD BD Update version 8.8.0.285

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 8.8.0.285

ขนาดของไฟล์

  • 41.38 MB

วันที่ออก

  • 2014-05-06

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit
  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows Vista SP2 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600773.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. C:\ProgramFiles\Corel\WinDVD\WinDVD.exe
2. เวอร์ชันควรแสดงเป็น 8.8.0.285.