หมายเลข ID หัวข้อ : 00248913 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/08/2020พิมพ์

ฉันจะหาชื่อรุ่นของ เครื่องเสียงติดรถยนต์ของฉันได้อย่างไร?

    เครื่องเสียงติดรถยนต์
    เครื่องรับออดิโอ (Audio Receivers): หมายเลขรุ่นจะอยู่ที่แผ่นด้านหน้า (เช่น CDX-GT200)

    ลำโพง/อุปกรณ์เสริม: หมายเลขรุ่นจะอยู่ที่บรรจุภัณฑ์และในคู่มือ (เช่น XS-LD126P5)

    GPS: หมายเลขรุ่นจะอยู่ที่ด้านหลัง ด้านล่าง หรือในช่อง เสาอากาศ (เช่น NV-U74T)