หมายเลข ID หัวข้อ : 00248888 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/08/2020พิมพ์

ฉันจะหา ชื่อรุ่นและ หมายเลขซีเรียลของVAIO และ คอมพิวเตอร์ของฉันได้อย่างไร?

  ผลิตภัณฑ์ VAIO จะมี ชื่อรุ่นและ หมายเลขซีเรียลอยู่บนตัว ผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับ ผลิตภัณฑ์ผลิตขึ้นเมื่อใด

  หมายเหตุ: VAIO แต่ละเครื่องจะมีสติกเกอร์สีดำอยู่ที่ด้านล่างพร้อมกับหมายเลข PCG อ้างอิง เช่น PCG-61M2 ตัวอ้างอิงนี้จะบอกถึงกลุ่มของรุ่นที่คล้ายกันและไม่ได้ใช้ในงานสนับสนุน

  1. สำหรับ รุ่นที่ออกในปี 2553 หรือใหม่กว่า:

  ตัวอย่างของ ชื่อรุ่น: SVE14A1S1E, VPCZ23S9E
  ตัวอย่างของ หมายเลขซีเรียล: 28123456-5001234, 27123456-5123456, 54123456-6012345

  ชื่อของ ผลิตภัณฑ์และ หมายเลขซีเรียลจะแสดงอยู่บนสติกเกอร์ที่ด้านใต้ของเครื่อง โน้ตบุ๊ค


  ยกเว้น:

  SVF142 และ SVF152 ซีรีส์: หมายเลขซีเรียลและชื่อของ ผลิตภัณฑ์จะอยู่ด้านใต้ของ แบตเตอรี่




  SVP112 และ SVP132 ซีรีส์: กรุณาเปิดฝาปิด แบตเตอรี่เพื่อหา หมายเลขซีเรียลและชื่อของ ผลิตภัณฑ์




  SVT112 ซีรีส์: ยกแท่นปรับได้ขึ้น เพื่อดู ชื่อรุ่นและ หมายเลขซีเรียล




  SVF11N, SVF13N, SVF14N, SVF15N ซีรีส์: ตั้งเครื่อง แล็ปท็อปนั้นใน โหมดผู้ชม (Viewer mode) ชื่อรุ่นและหมายเลขซีเรียลจะอยู่ที่ส่วนบนของหน้าจอ

   

  2. รุ่นที่เก่ากว่า

  ตัวอย่างของ ชื่อรุ่น: VGN-SR39VN/H, PCG-R600MP
  ตัวอย่างของ หมายเลขซีเรียล: 28123456-5001234, 27123456-5123456, 54123456-6012345

  ชื่อของ ผลิตภัณฑ์จะอยู่บนสติกเกอร์บนกรอบของหน้าจอหรือบน แป้นพิมพ์
  หมายเลขซีเรียลจะอยู่บนสติกเกอร์ที่ด้านล่างของตัว โน้ตบุ๊ค

  หมายเหตุ: ในบางรุ่น ท่านจะต้องถอด แบตเตอรี่ออกเพื่อดูสติกเกอร์ หมายเลขซีเรียล

  หรือท่านสามารถหาข้อมูลนี้ได้ใน BIOS หรือใน ซอฟต์แวร์ Sony ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่าน

  วิธีการที่ 1:

  1. คลิกที่ปุ่มStartและจากนั้นให้คลิกที่All Programs
  2. ในเมนู All Programs คลิกที่โฟลเดอร์ VAIO Care
  3. คลิกที่  VAIO Care
  4. หมายเลขรุ่นจะแสดงที่ด้านล่างของหน้าต่าง VAIO Care
   (เช่น VGN-FW550F)
   ในตำแหน่งของหน้าจอรุ่น

   

  วิธีการที่ 2:

  1. คลิกที่ปุ่ม Start จากนั้นคลิกที่ (My) Computer
  2. คลิกที่  Local Disc C: จากนั้นคลิกที่ Windows
  3. คลิกไฟล์ที่ชื่อ Model หรือ Model.txt*
  4. ไฟล์จะแสดง หมายเลขรุ่น (เช่น VGN-FW550F)
  5. หมายเหตุ: ถ้าหากไฟล์นี้ว่างเปล่า ให้มองหาไฟล์อันที่สองที่ชื่อเดียวกันและเปิดดูไฟล์นั้น

   ในตำแหน่งของหน้าจอรุ่น วิธีที่ 2