หมายเลข ID หัวข้อ : 00248883 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/01/2023พิมพ์

ฉันจะหาชื่อรุ่น และหมายเลขซีเรียลของเครื่องจัดการภาพดิจิทัล (Digital Imaging) ของฉันได้อย่างไร?

  กล้องถ่ายภาพ และกล้องบันทึกภาพวิดีโอ

  หมายเลขซีเรียลและ ชื่อรุ่นจะสามารถหาได้ที่ ด้านใต้ของกล้อง หรือ ป้ายบนกล่องเดิม

  ด้านใต้ของกล้อง

  หมายเลขซีเรียลและชื่อรุ่นกล้องหรือกล้องบันทึกวิดีโอของท่านสามารถจะหาได้ที่ด้านใต้ของอุปกรณ์นั้น

  1. ชื่อรุ่น (ตัวอย่าง ILCE-9, NEX-5, DSC-W270 หรือ DCR-SX15E)
  2. หมายเลขซีเรียล

  ภาพแสดงด้านใต้ของกล้อง ILCE-9 ชื่อรุ่นแสดงด้วย '1' หมายเลขซีเรียลแสดงด้วย '2'

  กล้องดิจิทัลถ่ายภาพนิ่ง

  กล้องบันทึกวิดีโอ

  กล้อง DSLR Alpha (α)

  ตำแหน่งหมายเลขซีเรียลกล้องดิจิทัลถ่ายภาพนิ่ง หมายเลขซีเรียลแทนด้วย 'XXXX' ในรูปภาพตำแหน่งหมายเลขซีเรียลกล้องบันทึกวิดีโอ หมายเลขซีเรียลแทนด้วย XXXX ในรูปภาพตำแหน่งหมายเลขซีเรียลกล้อง DSLR Alpha หมายเลขซีเรียลแทนด้วย 'XXXX' ในรูปภาพ

  กล่องเดิม

  หมายเลขซีเรียล และชื่อรุ่นสามารถดูได้ที่ป้ายบนกล่องเดิม ตำแหน่งหมายเลขซีเรียลไฮไลต์ด้วยสีแดงในรูปภาพด้านล่าง

  ป้าย Bar code - หมายเลขซีเรียลจะอยู่หลัง 'S01'


  เลนส์

  1. ชื่อรุ่น (ตัวอย่าง SEL135F18GM หรือ SEL2470GM)
  2. หมายเลขประจำเครื่อง

  ภาพเทียบสองเลนส์ตัวอย่าง (SEL135F18GM และ SEL2470GM) ชื่อรุ่นชี้ด้วย '1' หมายเลขซีเรียลชี้ด้วย '2'


  อุปกรณ์จัดการภาพดิจิทัล (Digital Imaging) อื่น ๆ

  • เครื่องพิมพ์ดิจิทัลและเฟรมภาพถ่ายดิจิทัล: ชื่อรุ่นและหมายเลขซีเรียลจะอยู่ที่ด้านหลังหรือด้านใต้ของตัวเครื่อง (ตัวอย่าง DPF-D810)
  • ที่จัดเก็บภาพถ่ายดิจิทัล (Digital photo storage): ชื่อรุ่นและหมายเลขซีเรียลจะอยู่ที่ด้านใต้ของตัวเครื่อง (ตัวอย่าง VRD-MC6)