หมายเลข ID หัวข้อ : 00248917 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2021พิมพ์

ฉันจะหา ชื่อรุ่นและ หมายเลขซีเรียลของ ทีวี และ โฮมซีเนม่าของฉันได้อย่างไร?

  ทำความเข้าใจกับ ชื่อรุ่นของทีวีของท่าน

  อาจจะดูเหมือนว่า ชื่อรุ่นทีวีของท่านเป็นชุดของตัวอักษรและตัวเลขที่ไม่มีกฎเกณฑ์ แต่มีจริง ๆ แล้วมีเหตุผลซ่อนอยู่

  แต่ละรุ่นจะประกอบไปด้วยสามส่วน ที่จะช่วยให้ท่านระบุข้อมูลหลักเกี่ยวกับทีวีของท่านได้

  KDL-32W700C
  KD-55X8000E
  KD-65A9G
  1. ส่วนแรกของชื่อรุ่น (ก่อนตัวขีดกลาง) แสดงถึงความละเอียดของทีวี’: 2K (KDL) และ 4K (KD)
  2. ตัว เลขต่อจากตัวเลขหลังเครื่องหมายขีดกลาง แสดงขนาดของหน้าจอเป็นนิ้ว
  3. ชุดของ อักษรและตัวเลขสุดท้าย จะบอกซีรีส์การผลิตบางอย่าง ซึ่ง’มีความสำคัญต่อการสนับสนุนและการตรวจซ่อม
   • ตัวอักษรสุดหลังสุดจะบอกถึงความแตกต่างสีของตัวขอบหน้าและกรอบหรือแท่น
   • ถ้าตัวอักษรขึ้นต้นด้วยตัว "A" หมายถึงว่าเป็นรุ่นที่อยู่ในไลน์อัปของ OLED ของเรา

  หมายเหตุ:

  • เมื่อค้นหาข้อมูลทั่วไปในเว็บไซต์สนับสนุน กรุณาใช้ชื่อรุ่นในการค้นหา
  • ต่อไปนี้เป็นต่ออย่างของชื่อรุ่นที่ถูกต้อง: KD-55X8507C, KDL-32EX710 และ KLV-40NX520

  วิธีการตรวจดูชื่อรุ่นของท่าน
  1. บนสติกเกอร์ของผลิตภัณฑ์
  2. ในการตั้งค่าของผู้ใช้ของทีวี
  3. บนหีบห่อบรรจุภัณฑ์เดิมของทีวี
  1.บนสติกเกอร์ของผลิตภัณฑ์

  ชื่อรุ่นของเครื่องปกติจะอยู่บนสติกเกอร์ ที่อยู่ทางด้านหลังของทีวี หรือมี สลักไว้ที่แผงพาเนลด้านหน้าของทีวี โปรดระมัดระวัง ชื่อรุ่นและหมายเลขรุ่นจะแตกต่างกัน:

  1. ชื่อรุ่น
  2. หมายเลขประจำเครื่อง
  ตัวอย่างของ ชื่อรุ่นและ หมายเลขซีเรียล
  2.ในการตั้งค่าของ ผู้ใช้ของทีวี

  ตัวเลือก A - Sony Android TV (เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ 3.533 หรือก่อนหน้า):

  1. กดที่ปุ่ม HOMEบนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ [Settings] > [TV] > [About] > [Device name] > [System information]
  หน้าจอข้อมูลระบบ

  ตัวเลือก B - Sony Android TV (เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ 3.843 หรือที่ใหม่กว่า):

  1. กดที่ปุ่ม HELP บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ [System information]
  หน้าจอข้อมูลระบบ

  ตัวเลือก C - สำหรับทีวีที่ไม่ใช่ Android :

  1. กดที่ปุ่ม HOMEบนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ [Help] or [Settings] > [Customer Support] ชื่อรุ่นจะแสดงขึ้นมาที่มุมขวาบนของหน้าจอ
  หน้าจอข้อมูลระบบ - ที่ไม่ใช่-Android

  หมายเหตุ: ขั้นตอนอาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่อง และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์


  3. กล่องใส่เครื่องเดิม

  ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าดูในเมนู การตั้งค่าของทีวีได้ หรือทีวีของท่าน ติดตั้งผนังทำให้ไม่สามารถดูจากสติกเกอร์ได้ ท่านสามารถจะดูได้จากกล่องบรรจุภัณฑ์เดิมของเครื่อง หรือในคู่มือการใช้

  (1) ชื่อรุ่น (Model Name)
  (2) หมายเลขซีเรียล 7 หลัก

  สติกเกอร์บนกล่อง


  เครื่องเล่น Blu-ray Disc™ (BDP) และ ระบบโฮมซีเนม่า

  ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างสำหรับ BDP และ ระบบโฮมซีเนม่า:

  1. ชื่อรุ่น
  2. หมายเลขประจำเครื่อง
  อุปกรณ์ BDP และ HC